Абітурієнту

Діяльність кафедри спрямована на готування:

бакалаврів за напрямами:

  • „Інженерна механіка”,
  • „Лісозаготівля”,
  • „Лісове та садово-паркове господарство”,
  • „Архітектура”

магістрів і спеціалістів за спеціальністю „Обладнання лісового комплексу”.
                 Випускники напряму є фахівцями з проектування, експлуатації, ремонту обладнання та інструментів, машин і механізмів для лісового господарства, деревообробної промисловості.

На кафедрі працюють 4 професори, 6 доцентів, 2 старші викладачі, 3 асистенти та 6 інженерно-технічних працівників.
У матеріально технічне забезпечення кафедри входять 8 лабораторій, кабінет правил дорожнього руху, парк дорожніх і транспортних машин, автополігон.
Навчаючись бакалаври мають можливість отримати посвідчення водія категорій В і С.