Апеляційна комісія

 

  Апеляційна комісія створюється для  розгляду апеляцій абітурієнтів.
Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів університету.     
Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету (коледжів) та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії університету (коледжів).
  Апеляційна комісія в своїй діяльності керується правилами прийому до Національного лісотехнічного університету України і даним положенням.
 Право на апеляцію мають абітурієнти, які висловили незгоду з оцінкою їх вступного випробування, за особистою заявою.
  Заяви на апеляцію результатів вступного випробування подаються до Приймальної комісії в день оголошення результатів вступних випробувань.
 Апеляція розглядається в день її подання на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника.
  Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.
  Предметом апеляції не можуть бути помилки, допущені абітурієнтом.
  Апеляційна комісія правомочна приймати рішення за умови, що в засіданні приймає участь не менше 2/3 її складу. Рішення приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії.
  Рішення апеляційної комісії затверджується Приймальної комісією.