Аспірантура, докторантура, спеціалізовані Вчені ради з захисту дисертацій

Аспірантура, докторантура,спеціалізовані Вчені ради

В університеті проходить атестація докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

Повідомлення про атестацію: ...

Карточка атестації аспіранта(здобувача) ...

 Аспірантура відкрита в 1951 році з п'яти наукових спеціальностей, пізніше кількість спеціальностей збільшилась до 10. Сьогодні аспірантура розширена до двадцяти наукових спеціальностей.

Докторантура діє з 1991 р. з п'яти наукових спеціальностей.

Аспірантура і докторантура охоплюють майже всі наукові спеціальності лісового комплексу, а також філософські науки, політологію, етнологію, історію України, германські мови. Керують підготовкою докторів наук 5 професорів, підготовкою кандидатів наук - 26 професорів та 15 доцентів, які мають вагомі наукові здобутки і працюють над докторськими дисертаціями.

      Роки    
  1961-70 1971-80 1981-90 1991-98 Всього
Захист докторських дисертацій

4

10

10

27

51

Захист кандидатських дисертацій 44 77 95 71 287
Випуск з аспірантури 63 108 121 78 370