Бойко Анатолій Анатолійович

АНАТОЛІЙ БОЙКО. ANATOLIY BOYKO.
Народився 16 січня 1949 р. у с. Уладівка Вінницької області. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер Національний лісотехнічний університет України) у 1971 р. за спеціальністю "Лісоінженерна справа", кваліфікація – інженер - технолог.
З 1973 р. - асистент кафедри транспорту лісу ЛЛТІ, а з 2006 р. доцент кафедри лісових машин і гідравліки НЛТУ України. З 1994 р. - голова профкому співробітників НЛТУ України, обраний також членом Центрального комітету й заступником голови секції вищої школи та студентської молоді Профспілки працівників освіти і науки України. У 1999 р. нагороджений Знаком “Відмінник освіти України”.

Навчально-методична та науково-дослідна робота
Веде різні види навчальних занять з дисциплін: “Автоматизоване проектування та будівництво лісових доріг” – для спеціалістів 7.092001 – Лісоінженерна справа; “Основи наукових досліджень машин і обладнання лісового комплексу” для спеціалістів і магістрів 7.090219 – Обладнання лісового комплексу; “Основи наукових досліджень процесів лісозаготівлі” – для спеціалістів і магістрів 7.092001 – Лісоінженерна справа; “Гідравліка та гідропривід” для бакалаврів напряму підготовки 6.092 – Лісозаготівля та деревообробка;
Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри з держбюджетної та госпдоговірної тематики, керує науковою роботою студентів і дипломним проектуванням.
Головні напрями наукової діяльності – дослідження лісотранспортної мережі та процесів експлуатації лісотранспортних та машин. За підсумками наукової роботи підготовлено 49 доповідей на наукові конференції, опубліковано 42 наукові та навально-методичні праці, навчальний посібник "Основи наукових досліджень процесів лісозаготівлі" з грифом МОН України.

Головні друковані праці
1.    Бойко А.А., Библюк Н.І., Перетятко Б.Т. Статистична модель поперечного мікропрофілю лісовозних доріг// Лесной журнал. 1987. №6. С. 42-48;
2.    Анатолій Бойко, Степан Медвідь. Обґрунтування густоти, протяжності та структури лісотранспортної мережі в Карпатах// Науковий вісник УкрДЛТУ. Львів. 1998. вип. 9. С.106-112;
3.    Бойко А.А., Стиранівський О.А., Герис М.І. Задачі з дисципліни Гідравліка і гідропривід. Збірник задач для студентів механічних і технологічних напрямків підготовки Львів: УкрДЛТУ, 1995. – 51 с.;
4.    Бойко А.А., Олійник М.І. “Розрахунок і оптимізація конструкції нежорсткого дорожнього одягу” методичний посібник з дисципліни “Автоматизоване проектування та будування лісових автомобільних доріг” Львів: НЛТУ України, 2006. – 44 с;
5.    Розрахунок водогінної мережі: Методичні вказівки з дисципліни ”Гідравліка та гідропривід” Львів: НЛТУ України, 2007. – 44 с.
6.    Бойко А.А., Основи наукових досліджень процесів лісозаготівлі. Навчальний посібник Львів: РВВ НЛТУ України, 2007. – 104 с.