Економічний Факультет (ЕФ)

Економічний факультет Національного лісотехнічного університету України створений в 1945 р. В період з 1951 - 1964 рр. факультет зазнав великих змін. А з 1964 р. економічний факультет працює безперервно і стабільно. Деканами факультету були: В.П. Чекін, П.П. Якімцов, М.Д. Оверченко, В.К. Луцевич, П.К. Динька. На сьогоднішній день факультет очолює доцент Я.В. Кульчицький.

Декан ЕФ доцент Я.В. Кульчицький

З 1945 по 1988 р. факультет навчав студентів за спеціальностями: “Економіка і організація деревообробної і целюлозно-паперової промисловості” та “Економіка і організація лісової промисловості та лісового господарства”.

З 1988 по 1994 р. економічний факультет готував інженерів за спеціалізаціями: “Організація і управління виробництвом на деревообробних підприємствах” та “Організація і управління виробництвом на лісових підприємствах”. З 1994 р. ведеться навчання студентів за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері”, яка з 1997 р. була реорганізована у спеціальність “Менеджмент організацій”.

З початку 1991 р. здійснюється підготовка інженерів-економістів за спеціальністю “Облік і аудит”.

В 1995 р. розпочата підготовка інженерів за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.

На даний час на факультеті навчається більш ніж 750 студентів.

Структурний склад факультету:

- кафедра економіки і менеджменту деревообробних підприємств;

- кафедра економічної теорії;

- кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

- кафедра обліку та аудиту;

- кафедра вищої математики.

За факультетом закріплено 9 навчальних приміщень для проведення занять, з них 5 приміщень обладнано технічними засобами навчання. Діє дві спеціалізовані лабораторії, розраховані на 34 робочих місця та комп’ютерний клас на 24 робочих місця.

Виробничі та переддипломні практики проводяться на кращих галузевих підприємствах, з якими укладено довготривалі договори для поглиблення практичної підготовки студентів та виконання реальних курсових та дипломних проектів.

Кафедри факультету активно працюють над забезпеченням спеціальних дисциплін навчальними підручниками, посібниками, конспектами лекцій та методичними рекомендаціями.

За 1999-2004 рр. співробітниками економічного факультету підготовлено до друку і опубліковано значну кількість наукових статей (понад 500), методичних рекомендацій і конспектів лекцій з нових дисциплін (понад 120), 2 монографії, 8 навчальних посібників, 2 підручники.

В наукових дослідженнях беруть активну участь студенти факультету, що дозволяє ефективно поєднувати навчальний і виховний процес з науковою роботою викладачів і студентів і забезпечує високу якість підготовки фахівців економічних спеціальностей.