Факультет Довузівської І Післядипломної Підготовки

Факультет Довузівської І Післядипломної Підготовки організований у 1994 році з метою вдоско­налення структури довузівської і післядипломної підготов­ки на базі підготовчого відділення, факультету підвищення кваліфікації і Малої лісової академії. Факультет має такі підрозділи: підготовче відділення, підготовчі курси різної тривалості, Мала лісова академія, відділ післядипломної освіти (перепідготовка спеціалістів за базовими напрямами, курси підвищення кваліфікації за базовими напряма­ми і курси підготовки з робітничих професій за базовими напрямами). Фінансування здійснюється за рахунок спецкоштів, які надходять від юридичних і фізичних осіб відповідно до укладених угод.

На факультеті можна здобути другу вищу освіту.

тел.: 237-88-59; 239-27–41