Кафедра лісових машин і гідравліки

Утворена в 1945 році під назвою “Кафедра сухопутного і водного транспорту лісу” одночасно з заснуванням Львівського лісотехнічного інституту його першим директором, доц., к.т.н. Вікентієм Гарузовим, який очолював її до 1954 р. З 1955 по 1969 р. кафедрою завідували проф. д.т.н. Борис Гастєв, пізніше його учні - доценти Микола Гайдар і Йосип Ковтун, а з 1994 р. - проф., д.т.н. Нестор Библюк.

Завідувач кафедри д.т.н., професор Библюк Н. І.

Провідні викладачі кафедри - професори Микола Адамовський, Густав Гудз і Богдан Білик, доценти Олег Стиранівський, Адріян Кусий, Анатолій Бойко, Олег Мачуга, Юрій Громяк, Микола Борис, старші викладачі Микола Герис, Михайло Олійник, асистенти Михайло Бойко, Андрій Щупак, Степан Гриців, Наталія Шевченко.

 

Колектив кафедри

Працівники кафедри розробили і впровадили у виробництво математичне й програмне забезпечення для проектування трелювальних і сільськогосподарських машин та автобусів ЛАЗ. Наукові досягнення кафедри стали підставою для створення галузевої науково-дослідної лабораторії лісових доріг та лісотранспортних засобів.

Головна діяльність кафедри спрямована на готування бакалаврів за напрямом 6.050502 “Інженерна механіка”, 6.090104 “Лісозаготівля”, 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” та спеціалістів за спеціальностями 7.090219 “Обладнання лісового комплексу”, 7.092001 “Лісоінженерна справа”. Кафедра забезпечує також готування кандидатів і докторів технічних наук за спеціальністю 05.05.04 - “Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт”. На кафедрі впроваджуються передові технології навчання з сучасним методичним та технічним забезпеченням. У матеріально-технічне забезпечення кафедри входять 8 лабораторій, кабінет правил дорожнього руху, парк дорожніх і транспортних машин, автополігон.
Практичне готування бакалаврів завершується отриманням прав водія категорії В і С.

Кафедра є провідною в Україні та країнах Центральної Європи з ТЕОРІЇ РУХУ І ДИНАМІКИ ЛІСОВИХ МАШИН. Цей науковий напрям, започаткований у 1957 році колишнім завідувачем кафедри проф. Борисом Гастєвим, успішно розвивають його учні: Н.Библюк, Б.Білик, а також М.Адамовський, О.Стиранівський, А.Бойко, М.Борис, М.Герис та інші. Головні досягнення кафедри - розроблення теорії та методів розрахунку й випробувань колісних лісотранспортних засобів. За вислідами досліджень опубліковано 5 монографій, 10 навчальних посібників, понад 500 наукових статей, захищено 2 докторські й 16 кандидатських дисертацій. В останні роки дослідження кафедри спрямовано на моделювання процесів руху, розрахунок і проектування лісотранспортних засобів з урахуванням екологічних чинників, розроблення і впровадження у виробництво наукових засад транспортного освоєння лісових масивів, проектування й експлуатації лісових доріг, пошук способів раціоналізації процесів лісозаготівлі з використанням гідроприводу та відновних джерел енергії.

Науковий напрям ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОТРАНСПОРТУ, сформований на кафедрі у 1994 році проф. Н.Библюком і розвинутий доц. О.Стиранівським, охоплює пошукові дослідження з екологічних проблем лісотранспорту в Карпатах. На підставі багаторічних аналітико-експериментальних досліджень опрацьовано методологічні засади технічного переоснащення лісозаготівельного виробництва та планування лісотранспортної мережі лісових доріг на екологічних засадах з використанням комп’ютерних технологій.

Науковий доробок у рамках цього напряму став підставою для створення на базі кафедри КОМІСІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ у науковому товаристві ім.Шевченка (НТШ) - голова Н.Библюк, секретар О.Стиранівський. Завданням комісії є налагодження і популяризація досліджень з оцінки стану довкілля та розроблення пропозицій щодо попередження шкідливих наслідків техногенного впливу. У цьому напрямі успішно працюють також доц. О.Мачуга, викладачі М.Бойко, М.Олійник, А.Щупак, Н.Шевченко, аспіранти і магістри.

Кафедра в рамках МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРОГРАМИ “КАРПАТИ” співпрацює з спорідненими кафедрами Технічного університету у Зволені (Словаччина), Сільськогосподарського і лісового університету ім. Менделя в Брно, Чеського сільськогосподарського університету в Празі. Кафедра підтримує тісні контакти з спорідненими кафедрами Білоруського державного технологічного університету, Санкт-Петербурзької державної лісотехнічної академії, Московського університету лісу, Університету в Любляні (Словенія), Сільськогосподарської академії в Кракові, Університету Кіото (Японія), Національних аграрних університетів у Києві та Харкові та Національних політехнічних університетів у Харкові та Львові.

Кафедра активно співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва (Івано-Франківськ), Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Національним природним парком «Гуцульщина», представниками зарубіжних фірм.