Лісогосподарський факультет (ЛГФ)

Лісогосподарський факультет

Контактна інформація

Деканат лісогосподарського факультету :

 • тел./факс (032) 237-10-45
 • тел. (032) 239-27-26
 • eMail: msi_s@ukr.net, gsa_klt@ukr.net 

  79049 м.Львів, вул. Природна 19, навч. корпус № 6, кім. 32 та 38.

myklush

Декан лісогосподарського факультету:

д.с.-г. наук, професор
Миклуш Степан Іванович

 

 

lgf_emblemЛісогосподарський факультет створений у складі Львівського лісотехнічного інституту у 1949 р., продовжує глибокі історичні традиції лісівничої освіти в Західній Україні, готує фахівців для всіх регіонів нашої держави.

Лісогосподарський факультет готує фахівців лісового, садово-паркового, мисливського господарств та архітектури наступних рівнів:

бакалаврів за напрямами:

 • 6.090103 – Лісове та садово-паркове господарство (спеціальності – лісове господарство; садово-паркове господарство; мисливське господарство);
 • 6.060102 – Архітектура.

спеціалістів та магістрів:

 • 7.090103 – лісове господарство;
 •  7.090103 – садово-паркове господарство;
 •  7.060102 – містобудування (спеціалізація – ландшафтна архітектура).

На факультеті підготовка фахівців проводиться за денною та заочною формами навчання.

Факультет об’єднує п’ять кафедр:

lgf_tree_web

 1.  лісівництва;
 2.  лісової таксації та лісовпорядкування;
 3. лісових культур та лісової селекції;
 4.  ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу;
 5.  ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології.

Історія факультету 24 жовтня 1874 року у Львові відбулися урочистості з нагоди визначної події – початку діяльності першого на теренах Західної України лісівничого навчального закладу. Генріх Стшелецький, лісівник-практик з великим досвідом роботи, очолив Крайову школу лісового господарства. У цьому році на першому курсі розпочали навчання 21, а на другому – 6 учнів. Створений у складі Львівського лісотехнічного інституту в 1949 році лісогосподарський факультет продовжує глибокі історичні традиції лісівничої освіти в Західній Україні, готуючи фахівців для всіх регіонів нашої держави.

Значний внесок у розвиток лісівничої освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців для лісового господарства зробили декани факультету доц. Ю.Д. Третяк (1944 – 1946 рр., Львівський політехнічний інститут); проф. М.М. Горшенін (1946 – 1949 рр., Львівський політехнічний інститут – Львівський сільськогосподарський інститут); проф. М.В. Давидов (1949 – 1953 рр.); доц. М.І. Калужський (1954 – 1955 рр.); доц. О.Я. Синькевич (1956 р.); доц. Т.М. Бродович (1956 – 1964 рр.); доц. Ю.Ф. Осипенко (1964 – 1973 рр.); проф. М.Х. Осмола (1973 – 1985 рр.); проф. Г.Г. Баранецький (1985 – 1991 рр.); проф. Г.Т. Криницький (1991 – 1994 рр.); доц. І.С. Вінтонів (1994 – 2002 рр.). Сьогодні факультет очолює д. с.-г. наук, доц. Степан Іванович Миклуш.

Матеріально-технічна база Здійснювати підготовку спеціалістів на високому професійному рівні дає можливість належна матеріально-технічна база факультету. В навчальному процесі широко застосовуються технічні засоби навчання. На кафедрах факультету діють вісім науково-дослідних лабораторій. Навчальну практику студенти проходять у ДП «Страдчівський НВЛК», природному заповіднику „Розточчя”, ботанічному саду університету, лісоекологічних стаціонарах університету (Моршин, Східниця, Шацьк), у передових лісогосподарських підприємствах України. Кафедри факультету мають філіали на базі Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва, інституту екології Карпат НАН України, підприємств Львівського та Івано-Франківського обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Професорсько-викладацький склад Навчальний процес та науково-дослідну роботу на факультеті забезпечують досвідчені педагоги-викладачі, вчені, серед них: 14 професорів, докторів наук, 62 доцентів, кандидатів наук. За останні 3 роки на факультеті захищено 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

Співробітники факультету (професори Миклуш С.І., Рябчук В.П., Кучерявий В.П.) очолюють робочі групи з розробки стандартів освіти бакалаврів, спеціалістів та магістрів з лісового господарства, садово-паркового господарства, ландшафтної архітектури.

Основні напрями наукових досліджень В практику лісового господарства широко впроваджуються наукові розробки співробітників факультету, які спрямовані на підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових насаджень, вдосконалення обліку лісових ресурсів та раціонального їх використання, екологічний моніторинг, збереження генофонду деревних та чагарникових рослин, формування комплексної зеленої зони міст та об’єктів ландшафтної архітектури, містобудування. Викладачами кафедр підготовлено та опубліковано підручники та посібники з переважної більшості навчальних дисциплін, зокрема геодезії, дендрології, зоології, біометрії, лісової таксації, геоінформаційних систем у лісовому господарстві, недеревної продукції лісу, підсочки деревних порід, генетики, лісових культур, землеробства, екології, озеленення населених місць тощо.

Міжнародні зв’язки Науковці факультету налагодили зв’язки зі спорідненими вищими навчальними та науково-дослідними закладами Польщі, Білорусі, Росії, Молдови, Румунії, Словаччини, Німеччини, Австрії, Франції, Швейцарії, Швеції, Угорщини, Чехії.

Колектив факультету виступає організатором наукових міжнародних, всеукраїнських та університетських конференцій. Щорічно розширюється співпраця науковців факультету з ВНЗ та науковими установами країн Західної і Східної Європи та Північної Америки. Науковці факультету проводять спільні наукові дослідження з дослідниками університету Марії-Кюрі-Складовської та католицьким університетом м. Люблін (Польща), Познанскою аграрною академією, Краківською аграрною академією, Науково-дослідним інститутом лісового господарства (м. Варшава, Польща), Зволенським технічним університетом (Словаччина), Московським інститутом лісу та Санкт-Петербургською лісотехнічною академією (Росія), Віденським лісогосподарським університетом, науково-дослідним інститутом генетики і селекції та космічним центром (Німеччина), Цюріхським технічним університетом (Швейцарія), університетами штатів Вермонт та Пенсільванія (США) і багатьма іншими навчальними та науковими закладами. Науковці факультету беруть участь у виконанні загальноєвропейської програми зі створення та дослідження географічних культур бука лісового, яка координується ІЮФРО. Співробітники факультету активно залучають до науково-дослідної роботи студентів лісогосподарів.

Найкращі студенти університету мають можливість навчатися на магістерському курсі у Швеції, викладачі факультету проводять щорічні екскурсії у лісогосподарські підприємства Європи.

Факультет ними гордиться Випускники факультету працюють в системі лісового господарства, садово-паркового будівництва, екології та охорони довкілля, інших напрямах економіки. Зокрема, вони очолюють важливі ділянки в економіці, науці та освіті: Голубець М.А. – почесний директор інституту екології Карпат, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, Стойко С.М. – доктор біологічних наук, професор, провідний вчений в царині охорони лісових екосистем, Туниця Ю.Ю. – ректор НЛТУ України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, Парпан В.І. – директор науково-дослідного інституту гірського лісівництва, доктор біологічних наук, професор, Ткач В.П. – директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та арголісомеліорації, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Студентське життя на факультеті  Національний лісотехнічний університет України і, зокрема, лісогосподарський факультет має добре розвинуту соціальну сферу, яка сприяє як успішному навчанню студентів, так і їх якісному відпочинку.

Студенти факультету забезпечені місцями в гуртожитку, мають можливість відпочивати на базах відпочинку в смт. Шацьк, смт. Східниця, смт. Моршин, спортивно-оздоровчому таборі “Лісотехнік” в Миколаївській області на березі Чорного моря, при університеті функціонує санаторій-профілакторій. Територія студмістечка, навчальні корпуси і бібліотека розміщені компактно на незначній відстані. Поруч розміщений стадіон та спортивні зали університету.

Студенти активно працюють в громадських організаціях університету та м. Львова. Потреби культурного дозвілля студентів задовольняються організацією тематичних дискотек, вечорів першокурсника, „Весна лісотехніка” та вечорів до визначних дат. Студенти факультету є активними учасниками хорової капели “Діброва”, яка носить звання народної.

Багато студентів факультету активно займаються спортом. Серед студентів – випускників ЛГФ є чемпіони світу, призери олімпійських ігор та неодноразові переможці міжнародних та республіканських змагань.

Кафедрами факультету приділяється значна увага формуванню в студентів високої духовності, патріотизму, любові до рідного краю і природи. Переважна більшість професорсько-викладацького складу факультету є членами товариства ім. Г.Ващенка. Педагоги факультету приймають активну участь у роботі наукових та науково-методичних конференцій, на яких висвітлюються питання національно-патріотичного виховання студентської молоді.

Студенти факультету займають активну позицію у громадському житті не тільки факультету та університету, але і студентської громади Львова та України. На факультеті плідно працює профбюро у складі: Голованова Наталя (голова), Собчук Віталій, Павлей Юрій, Матвіїшин Дмитро, Куриляк Мирослава, Дебринюк Мар’яна, Щербак Андрій, Васковець Юлія, Шелест Ірина, Сапожник Василь, Долинська Мар’яна та Шевчук Костянтин. Студенти-лісогосподарі активно включилися у процес формування студентського самоврядування факультету та університету. Так, за результатами конференції студентів лісогосподарського факультету, до складу студради ввійшли: Голованова Н.В., Матвіїшин Д.І., Собчук В.А., Куриляк М.В. (голова студентської ради ЛГФ), Сапожник В.А., Фіщук Ю.О., Гбур В.Ю., Павлей Ю.Ю. (заступник голови студентської ради ЛГФ), Левус С.Б. (секретар студентської ради ЛГФ), Шелест І.Ю., Трач Ю.П.