Лісомеханічний факультет (ЛМФ)

             

 Лісомеханічний факультет (ЛМФ) готує фахівців із вищою освітою

  • освітньо кваліфікаційні рівні - бакалавр, спеціаліст, магістр
  • за трьома напрямами:
    “Інженерна механіка”;
    “Лісозаготівля та деревообробка”;
    “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
  • спеціальності: “Обладнання лісового комплексу”, “Лісоінженерна справа” і “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Історія факультету

 

Декан лісомеханічного факультету проф. Кірик М.Д.

 


Засідання керівництва деканату ЛМФ


Усі спеціальності факультету акредитовано за 4 рівнем акредитації і випускові кафедри мають право вести підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. З напряму “Лісозаготівля та деревообробка” робочою групою під керівництвом доц. Білика Б.В. розроблено державні стандарти освіти.

Навчання проводиться за трьома напрямами бакалаврату: 090104 "Лісозаготівля", 050502 "Інженерна механіка", 050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології". Після закінчення бакалаврату студенти мають можливість здобути кваліфікацію спеціаліста і магістра за трьома спеціальностями: "Лісоінженерна справа", "Обладнання лісового комплексу", "Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами".

На сьогоднішній день лісомеханічний факультет має найпотужніший кадровий потенціал в університеті. До складу факультету входять такі кафедри: автоматизації виробничих процесів, електротехніки та теплотехніки (завідувач - професор Дудюк Д.Л.); деревообробного обладнання та інструментів (завідувач - професор Кірик М.Д.); лісових машин та гідравліки (завідувач - професор Библюк Н.І.); прикладної механіки (завідувач - професор Лютий Є.М.); технології матеріалів та інженерної графіки (завідувач - професор Голубець В.М.);  лісопромислових виробництв та лісових доріг  (завідувач - професор Адамовський М.Г.).

Кафедра лісових машин і гідравліки є провідною в Україні та країнах Центральної Європи з ТЕОРІЇ РУХУ І ДИНАМІКИ ЛІСОВИХ МАШИН (завідувач д.т.н. професор Библюк Н.І.).

На кафедрі деревообробного обладнання та інструментів (науковий керівник - професор Кірик М.Д.) розроблена технологія та обладнання для зміцнення сталевих дереворізальних інструментів високошвидкісним тертям. Розроблено технологію виготовлення паркетних виробів, орієнтованих на будівлі XXI століття.

Кафедра автоматизації виробничих процесів, електротехніки та теплотехніки (науковий керівник - доцент Кенс І.Р.) розробила прилади для неруйнівного контролю товщини матеріалів та прилад для виявлення пошкоджень металевих труб.

Кафедра прикладної механіки розробила линвові установки для транспортування деревини в гірських умовах лісозаготівлі.

На кафедрі технології матеріалів та інженерної графіки галузевою лабораторією розроблено конструкторську документацію для модернізації лінії шліфування - калібрування деревностружкових плит, технологію виготовлення абразивних циліндрів для шліфування - калібрування повноформатних деревностружкових плит. Лабораторія виготовляє абразивні циліндри для підприємств Росії та Білорусії.

Кафедра лісопримислових виробництв та лісових доріг (завідувач - професор Адамовський М.Г.)


Кафедри факультету постійно виконують держбюджетну та госпдоговірну науково-дослідні роботи. Доробок факультету - понад 30% від об’єму наукових досліджень університету.


Для навчання студентів на шести кафедрах факультету по - сучасному обладнані аудиторії, спеціалізовані лабораторії і кабінети, допоміжні приміщення, польові лабораторії і навчальний полігон. Загальна площа навчальних приміщень - майже 2500 м2 ; площа польових лабораторій - 1120 м2; навчального полігона - близько 6000 м2; парку дорожніх і транспортних машин - 520 м2. Кількість основних навчальних приміщень факультету, закріплених за кафедрами: лекційних аудиторій - 12; навчальних лабораторій - 27; спеціалізованих кабінетів - 21; лабораторій НДР - 10. В аудиторіях та лабораторіях облаштовано відповідні інформаційні стенди, комплексні макети. їх оснащено проекційною технікою, засобами механізованого та автоматичного керування, інформативними пристроями, підготовлено до застосування відеотехніку. В багатьох лабораторіях і кабінетах кафедр ЛМФ влаштовано персональні робочі місця студентів (в т. ч. з комп’ютерним оснащенням) відповідно до вимог щодо індивідуалізації навчання.

Випускові кафедри створили філії на ВАТ “Надвірнянський лісокомбінат “, ТОВ “Кроно-Львів” в м. Кам’янка-Бузька, ТОВ “Явіпарк” в м. Яворів, Шепетівському ДЛГ, де проводять виїзні лабораторно - практичні заняття, практики, курсове та дипломне проектування. Окрім них практичну підготовку студенти проходять також на передових підприємствах із заготівлі деревини та виготовлення виробів із неї як в Україні, так і за кордоном, автопідприємствах, ремонтних заводах, тощо.

На кафедрах факультету активно ведеться наукова діяльність, до якої, крім викладачів та співробітників, залучаються студенти старших курсів.

На лісомеханічному факультеті велика увага приділяється організації дозвілля серед студентів. Силами деканату разом із студентським профкомом кожного навчального року на високому рівні проводяться культурно-масові заходи: вечори, конкурси, фестивалі, зокрема, “Вечір першокурсника” та “Весна лісотехніка”. Уперше в історії університету студентка ЛМФ Домбровська Л.В. перемогла в конкурсі “Красуня УкрДЛТУ - 2002". Крім цього, всі бажаючі студенти мають можливість займатися у Народній хоровій капелі “Діброва” та ансамблі народного танцю “Полонина”.

На фестивалі “Весна лісотехніка “


Студентам також надається всестороння підтримка в організації та проведенні в по-занавчальний час різного плану спортивних міроприємств. У результаті, факультетська футбольна команда кожен рік виборює перше місце на загальноуніверситетських змаганнях із футболу. Студенти факультету мають великі спортивні досягнення й за межами вузу. Так, університетська команда з гирьового спорту, кістяк якої складають спортсмени, що навчаються на ЛМФ, в 2003 р. у міжвузівських змаганнях м. Львова з армрестлінгу зайняла перше загальнокомандне місце. Спортсмени факультету Грицевич Б.Л., Рудь А.Є., Мандзій М.М. на міському та обласному чемпіонатах із гирьового спорту та пауерліфтингу завоювали практично всі призові місця. Студент Грицевич Б.Л. отримав право захищати честь області з даного виду спорту на чемпіонаті України.

 

На факультеті кафедрою лісових машин і гідравліки ведеться підготовка водіїв категорії В та ВС.