Мачуга Олег Степанович

Мачуга Олег Степанович
11.01.1960 р.н., м. Львів
кандидат фізико-математичних наук

У 1982 р. закінчив Львівський Державний Університет ім. І. Франка, факультет прикладної математики і механіки, спеціальність 2014 „Механіка”.

З 1982 р інженер ГСКТБ сільгоспхіммаш. Навчався в аспірантурі ІППММ АН УРСР в 1982-85 р,  в 1986 р захистив дисертацію. Наукова ступінь - кандидат фіз.- мат. наук за спеціальністю 01.02.04 „Механіка деформівного твердого тіла”. В 1986-1992 – науковий співробітник ІППММ АН України. З 1992 р. по даний час – директор виробничо-будівельної фірми „Композит”.

З 2006 р. працює на посаді  доцента кафедри лісових машин і гідравліки (за сумісництвом) Національного Лісотехнічного Університету України.

Головні навчальні дисципліни: „Гідравлічні передачі обладнання лісового комплексу”, „Гідравліка та гідропривід”. Готує навчально-методичні посібники. Працює над модернізацією плакатів та стендів лабораторії гідроприводу.

Напрямки наукових досліджень: Засади раціоналізації процесів лісозаготів-лі з використанням гідроприводу відновних джерел енергії для зменшення теплових втрат. Опір руйнуванню, динаміка та стійкість шаруватих композиційних матеріалів з дефектами вздовж границь розділу. Автор 43-х наукових праць, з них за тематикою кафедри (2007-2008 р.) 5 праць. Висліди наукових досліджень доповідалися на 5-х науково-технічних конференціях,  зокрема двох міжнародних.

Громадська діяльність.  З 2007 року член Наукового товариства Шевченка, (комісія екотехнологій, лісоексплуатації). З 2007 року член міжнародної Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (посвідчення  №147).