Напрями підготовки

 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
тел.: 237-10-45; 239-27-26
готує фахівців за напрямами:
6.090103 - лісове і садово-паркове господарство
             Випускники напряму є фахівцями з вирощування, інвентаризації, користування, охорони і захисту лісових насаджень; з вирощування, формування лісових та декоративних насаджень, озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб; збереження та примноження мисливської фауни, організації мисливського господарства, охорони мисливських угідь;
6.060102 - архітектура
              Випускники напряму є фахівцями з проек­тування, планування та формування ландшаф­тних об'єктів, лісопарків, парків, зелених зон житлових масивів, садиб.
 
тел.: 238-44-96; 238-44-99
готує фахівців за напрямами:

•  6.051801 - деревооброблювальні технології
              Випускники напряму є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини;
•  6.051301 - хімічна технологія
               Випускники напряму є фахівцями з технології та проектування технологічних процесів лущеного та струганого шпону, фанери, пластиків, плитних матеріалів, целюлози та паперу;
•  6.050101 - комп'ютерні науки
               Випускники напряму є фахівцями з розроблення програмного, інформаційного забезпечення систем комп'ютерного моделювання та автоматизованого проектування об'єктів і процесів лісопромислового комплексу;
•  6.020207 - дизайн
               Випускники напряму є фахівцями з розроблення проектів меблів, виробів з деревини та оформлення інтер'єру житлових та промислових будівель.
 
тел.: 237-10-50; 239-27-33
готує фахівців за напрямами:

6.050502 - інженерна механіка
                 Випускники напряму є фахівцями з проектування, експлуатації, ремонту обладнання та інструментів, машин і механізмів для лісового господарства, деревообробної промисловості;
• 6.090104 -  лісозаготівля
                   Випускники напряму є фахівцями з технології та механізації лісосічних і лісогосподарських робіт, транспортування дере­вини, будівництва та експлуатації лісових доріг, проектування технологічних процесів та конструювання лісозаготівельного обладнання;
•  6.050202 - автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
                   Випускники напряму є фахівцями з автоматизації виробничих процесів деревооброблення та лісозаготівлі, проектування та монтажу систем автоматики, автоматизованих систем управління виробництвом і технологічними процесами, комп'ютерного моделювання технологічних ліній.
 
тел.: 237-89-04; 239-27-23
готує фахівців за напрямами:

6.030504 - економіка підприємства
                Випускники напряму є фахівцями з функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень з оперативного і стратегічного планування та управління підприємством, всіма його підрозділами і службами;
 • 6.030601 -менеджмент
                 Випускники напряму є фахівцями з економіки, менеджменту,  організації,  планування, управління, економічного аналізу, економічного програмування, галузевої політики деревообробних підприємств; з міжнародної економіки та торгівлі, митної справи, спільного підприємництва,  маркетингу,  управління міжнародними проектами, міжнародного права;
6.030509 - облік і аудит
                 Випускники напряму є фахівцями з питань економіки, бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та ревізії, банківської справи, статистики, страхування, податків та податкової політики.
 
 
тел.: 297-03-88
готує фахівців за напрямами:

6.040106 - екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
                Випускники напряму є фахівцями з організації природоохоронної роботи на підприємствах і в установах, екологічної освіти, природо-заповідної справи, здійснення екологічного контролю та екологічного моніторингу.
  • 6.030601 -менеджмент
     Випускники напряму є фахівцями з економіки, менеджменту,  організації,  планування, управління, економічного аналізу, економічного програмування, галузевої політики лісових підприємств;
 
тел.: 237-54-31; 239-27-68
готує фахівців за напрямами:

6.090103 -лісове і садово-паркове господарство;
6.040106 - екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
6.090104 -лісозаготівля;
6.050502 - інженерна механіка;
6.050202 - автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
6.051801 - деревооброблювальні технології;
6.050101 - комп'ютерні науки
6.051301 - хімічна технологія;
6.030509 - облік і аудит;
6.030601 -менеджмент.