Наукова діяльність

Наукова та науково-технічна діяльність

Наукова та науково-технічна діяльність здійснюється у чотирьох напрямах:
- Підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем;
- Розробка ресурсоощадних та природоохоронних технологій, машин і обладнання лісового комплексу;
- Розробка теоретичних основ створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, моделювання технологічних процесів, матеріалів і конкурентноздатних конструкцій виробів з деревини сучасного дизайну;
- Концепція розвитку лісового комплексу України у контексті сталого лісокористування і економічного захисту довкілля. В університеті функціонують наукові школи:
- Львівська школа з лісівничоекологічних проблем підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових екосистем.
Школу репрезентують:
- проф. М.М. Горшенін, проф. С.В. Шевченко, проф. Я.О. Сабан, проф. М.І.Калінін, проф. С.А. Генсірук, проф. Г.Т. Криницький, проф. В.П. Рябчук, проф. В.П. Кучерявий, проф. В.Г. Коліщук, проф.М.М.Гузь, д-р с.-г. наук Л.І. Копій.

- З проблем екологобезпечних та ресурсоощадних технологій лісозаготівлі та транспорту лісу.
Школу репрезентують:
- проф. М.І. Плаксін, проф. Б.Г. Гастєв, проф.Н.М.Бєлая , проф. Т.М. Шкіря, проф. Н.І. Библюк, проф. Б.В. Білик, проф. М.Г. Адамовський, проф. Є.М. Лютий, проф. М.П. Мартинців.

- З моделювання й оптимізації структури, параметрів і автоматизованих виробничих систем лісового комплексу.
Школу репрезентують:
- проф. І.В. Батін, проф. Д.Л. Дудюк, проф. В.М. Максимів .

З абразивної обробки деревини і деревинних матеріалів. Школу репрезентують:
- проф. А.І. Яцюк, ст. наук. співр. О.Я. Густі, проф. А.В. Якубовський, проф. І.М. Заяць.

- З проблем підвищення ресурсу роботи деталей машин, металорізального, дереворізального інструментів і технологічного оснащення; теорії конструкцій та технічної експлуатації деревообробного устаткування.
Школу репрезентують:
- проф. В.М. Голубець, проф. М.Д. Кірик, проф. В.В.Шостак.

- З еколого-економічних проблем природокористування і охорони довкілля.
Школу репрезентують:
- член-кор. НАН України, проф. Ю.Ю. Туниця, проф. І.М. Синякевич, проф. І.М. Грабинський, проф. М.З. Мальський, проф. Ю.І. Стадницький.

За досягнуті успіхи в науковій діяльності отримали державні та міжнародні нагороди:

Заслужений діяч науки і техніки України:
- проф. С.А. Генсірук, проф. М.М. Горшенін, проф. Д.Л. Дудюк, проф. П.В. Павлів, проф. Я.О. Сабан, член-кор. НАН України, проф. Ю.Ю. Туниця, проф. С.В. Шевченко, проф. Т.М. Шкіря.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки:
- 1984 року - проф. А.І. Яцюк; ст. наук. співр. О.Я.Густі; проф. А.В. Якубовський;
- 1986 року - проф. С.В. Шевченко;
- 1994 року - проф. В.М. Голубець;
- 1998 року - проф. С.А. Генсірук.
Заслужений працівник освіти України:
- проф. М.Г. Адамовський; проф. Б.В. Білик; проф. В.І.Вайданич; доц. Н.М. Ватаманюк проф. І.М. Синякевич.
Почесна відзнака Президента України - Орден за заслуги ІІІ ступеня:
- проф. М.Д. Кірик, член-кор. НАН України, проф. Ю.Ю. Туниця.
Відзнакa Міжнародного союзу лісових дослідницьких організацій (IUFRO) - Золота медаль і диплом лауреата Міжнародної премії IUFRO:
- проф. С.А. Генсірук.
Відзнака Державного комітету лісового господарства України - Відмінник лісового господарства України:
- проф. Г.Т. Криницький, проф. С.А. Генсірук
Відзнака Міністерства освіти і науки України - Відмінник освіти України: - отримали 38 осіб.
Університет має визнані в Україні та за її межами науково-технічні напрацювання, зокрема з:
- абразивної обробки деревини, деревинних та інших матеріалів;
- розроблення проектно-кошторисної документації з благоустрою та озеленення міст, територій промислових підприємств і організацій;
- методів і апаратури неруйнівного контролю якості промислових виробів;
- морфофізіологічних основ формування лісових фітоценозів;
- режимів сушіння деревини і деревинних матеріалів;
- техніки і технології виробництва сучасних паркетних виробів орнаментальних композицій;
- технології та обладнання для переробки низькоякісної деревини;
- технології та обладнання для зміцнення дереворізального інструменту;
- конструкцій сучасних підвісних канатних систем лісозаготівельного та рекреаційного призначення.
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті має більш ніж півстолітню історію. Відкриття аспірантури відбулося ще у 1951 р. Першими науковими керівниками аспірантів були відомі професори Б.Г.Гастєв, М.М.Горшенін, О.І.Янсон, а дещо пізніше - І.В.Батін, Н.М.Бєлая, Т.А.Кислова, Я.О.Сабан, С.В.Шевченко, Т.М.Шкіря, А.І.Яцюк. Першими аспірантами стали відомі сьогодні викладачі університету та науковці - акад. НАН України М.А.Голубець, член-кор. НАН України Туниця Ю.Ю., професори М.І.Калінін, Г.Т.Криницький, М.П.Мартинців, М.Г.Адамовський, доценти І.Г.Войтович, В.А.Книш, Я.О.Лико, Е.М.Матвеєв та багато інших. Цей процес не переривається і сьогодні учні перших вчених Львівського лісотехнічного інституту продовжують справу своїх наукових керівників - виховують нових докторів та кандидатів наук.
В університеті діє докторантура з чотирьох і аспірантура з восьми наукових спеціальностей. Керують підготовкою аспірантів і докторантів 24 професори, доктори наук та 21 доцент, кандидат наук. Щорічно до аспірантури вступають в середньому 20 аспірантів (з них більше половини - на стаціонарне навчання) та 1 - 2 докторанти. Найбільше аспірантів навчається на лісогосподарському та економічному факультетах.

 

Наукові конференції НЛТУ України

Науковий вісник НЛТУ України

 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Науковий вісник НЛТУ України
Збірник науково-технічних праць
Архів номерів >>>