Науково-технічна бібліотека

Наукова бібліотека НЛТУ України

Наукова бібліотека НЛТУ України має фонд, що нараховує 427 704 екземплярів.

  • Кількість читачів за єдиним читацьким квитком становить 6 827;
  • Книговидача становить більше 400 тис. видань за рік;
  • Обслуговування читачів відбувається на 2 абонементах і в 3 читальних залах;
  • Приміщення бібліотеки має власний корпус і два підрозділи розміщені в інших корпусах університету;

У вересні 2008 року бібліотека НЛТУ України почала впровадження комп'ютеризації бібліотечних процесів, автоматизацію всіх технологічних циклів на основі програмного забезпечення “УФД/Бібліотека”. Сформовано відділ автоматизації, встановлено 16 персональних комп’ютерів, які об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі університету. Забезпечено доступ до Інтернету.

Протягом 2008-2010 років тривало інтенсивне використання програмного забезпечення «УФД/Бібліотека» у „службовому режимі”. Тобто тривав процес наповнення та систематизації електронного каталогу. Сьогодні нові надходження опрацьовуються уже з використанням нової технології обробки та систематизації документів. Триває процес вибіркової ретрокаталогізації. Створені бази даних періодичних видань, дисертацій,авторефератів дисертацій, наукового вісника НЛТУ, праць співробітників вузу (починаючи з 2000 року ), частково іноземної літератури. Завдання бібліотеки - забезпечити реалізацію права громадян на отримання інформації в будь-якому її вигляді.