Програми вступних випробувань

ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
для вступу до Національного лісотехнічного університету України за напрямами (спеціалізаціями):
 

 

Програма творчого конкурсу для напрямів "Дизайн" та "Архітектура"

 

Програми фахових випробувань для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр 

• Економіка довкілля і природних ресурсів
 • Дизайн
 • Облік і аудит
• Менеджмент організацій
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Інформаційні технології проектування
 • Обладнання лісового комплексу (МЛ)
 
• Обладнання лісового комплексу (МД)
 • Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини
  • Лісоінженерна справа
  • Технологія деревообробки
 •  Автоматизоване управління технологічними процесами
  • Містобудування
 • Лісове господарство 
 • Садово-паркове господарство

Програма вступного випробування з іноземної мови