Шевченко Наталія Василівна

Шевченко Наталія Василівна
Посада – інженер-програміст І категорії та асистент кафедри лісових машин і гідравліки
E-mail: shenatalka@rambler.ru

Народилася 10 березня 1969 року на Рівненщині.
Закінчила у 1992 році факультет прикладної математики Львівського університету ім.І.Франка (тепер Національний університет ім.І.Франка) за спеціальністю „Прикладна математика”,  математик.

З 1992 року працюю у НЛТУ України на посаді інженера-програміста І категорії. З 1998 по 2002 рр. навчалася заочно в аспірантурі НЛТУ України. З 1999 року розпочала викладацьку діяльність на кафедрі лісових машин та гідравліки.

Член Наукового товариства ім. Шевченка (секретар комісії „екотехнологій”), член секції „Лісокористування”  РОДоГ. 

Основний напрям наукової роботи – динаміка лісових машин.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Основні напрями навчальних  дисциплін:
1. " Теорія та проектування самохідних лісових машин".
2. " Гідравліка,  гідро- та пневмоприводи".
3. " Гідрогазодинаміка та гідропневмоавтоматика ".


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


Підготовлені і опубліковані наступні методичні вказівки:
1. Білик Б.В., Шевченко Н.В. Компонування і розрахунок ведучих мостів автотранспортного засобу. Методичні вказівки до курсового  та дипломного проектування з дисципліни “Автомобілі та трактори”. -Львів:  НЛТУ України, 2006. –   40 с.
2. 1. Білик Б.В., Шевченко Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Теорія проектування  самохідних лісових машин”.  -Львів:  НЛТУ України, 2007. –   35 с.
3. 1. Білик Б.В., Шевченко Н.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Теорія проектування  самохідних лісових машин”.  -Львів:  НЛТУ України, 2007. –   35 с.
4. Бойко А.А. Шевченко Н.В. Розрахунок водогінної мережі. Методичні вказівки з дисципліни „Гідравліка та гідропривід”. -Львів:  НЛТУ України, 2007. –   44 с.
 

У співавторстві створено програмне забезпечення в середовищі Delphi, АЛГО та Excel, яке впроваджене в дисципліні „Теорія та проектування самохідних лісових машин”, в курсовому та дипломному проектуванні.


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА


Основні напрямки наукової  діяльності – динаміка лісотранспортних машин (моделювання динамічних процесів у трансмісії та ходовій системі колісних лісових машин, створення відповідного комп’ютерного забезпечення і оптимізація їх параметрів).

Працюю над проблемою системного підходу під час вибору оптимальних параметрів трансмісії повнопривідних лісових машин.

Брала участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри ЛМіГ.

Працюю над завершенням написання  кандидатської дисертації. 


ОСНОВНІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

1. Перетятко Б.Т.,   Білик Б.В., Шевченко Н.В. Застосування багатопараметричної оптимізації в процесі автоматизованого проектування транспортного засобу. Матеріали доповідей  міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми автоматизації лісопромислового комплексу”, ДЛУ, 27-28 травня 1996 р.
2.  Білик Б.В., Шевченко Н.В. Методика розрахунку випадкових коливань водія на сидінні двовісної колісної лісової машини з використанням частотних характеристик. Науковий вісник:Збірник науково-технічних праць. Вип..6.-Львів:УкрДЛТУ, 1997, С.108-113.
3. Білик Б.В., Шевченко Н.В. До питання щодо застосування багатокритеріальної оптимізації вузлів транспортних систем. Науковий вісник:Збірник науково-технічних праць. Вип.7.-Львів:УкрДЛТУ, 1997, ст.42-49
4. Шевченко Н.В. Оптимізація параметрів центральної тарільчастої пружини автомобільного зчеплення. Науковий вісник:Збірник науково-технічних праць. Вип.7.-Львів:УкрДЛТУ, 1997, ст.82-87.
5. Білик Б.В., Шевченко Н.В., Медвідь С.Й. Проблеми оптимізації ходових систем самохідних лісових машин із застосуванням екологічних критеріїв. Праці наукового товариства імені Шевченка, Том ІІ, Екотехнології.-Львів, 1998 р.
6. Білик Б.В., Шевченко Н.В. Вибір параметрів двигуна і механічної трансмісії автотранспортного засобу з використанням багатокритеріальної оптимізації. Науковий вісник:Збірник науково-технічних праць. Вип.8.-Львів:УкрДЛТУ, 1998,
ст.26-34
7. Оптимізація параметрів системи підресорювання лісових машин. Параграф 5.9 посібника Білик Б.В., Адамовський М.Г. Теорія самохідних лісових машин:Навч.посібник.-Київ-Львів:ІЗМН, 1998.-208 с.
8. Шевченко Н.В. Застосування методів оптимізації параметрів  самохідної лісової машини в системі “Лісотранспортний засіб-оператор-зовнішнє середовище. Науковий вісник: Лісовий комплекс напередодні ХХІ століття:освіта, наука, виробництво/Збірник науково-технічних праць..-Львів:УкрДЛТУ, 1999, - Вип..9.6, ст.111-115.
9. Шевченко Н.В. Застосування екологічних критеріїв під час оптимізації ходових систем самохідних лісових машин. Науковий вісник: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства/Збірник науково-технічних праць.-Львів:УкрДЛТУ, 1999, - Вип.9.7, ст.220-223.
10. Білик Б.В., Шевченко Н.В., Щупак А.Л.  “Моделювання крутильних коливань трансмісії з урахуванням буксування коліс повнопривідного лісового автомобіля”. Надійність і довговічність  механізмів, елементів конструкцій і біомеханічних систем:Матеріали міжнар.наук.-техн.конф., 4-7 вересня 2007 р.-Севастополь:Видавництво СевНТУ,2007,  ст..208-216.
11. Білик Б.В., Шевченко Н.В.  “ Аналіз впливу передатних чисел трансмісії на процес розгону і паливну економічність тривісного автомобіля”. Надійність і довговічність  механізмів, елементів конструкцій і біомеханічних систем:Матеріали міжнар.наук.-техн.конф., 2-5 вересня 2008 р.-Севастополь:Видавництво СевНТУ,2008 р.