Стиранівський Олег Андрійович

 

Стиранівський Олег, Styranivsky Oleg

Народився 29 липня 1960 року у с. м. т. Вигода Івано-Франківської області
Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер Національний лісотехнічний університет України) у 1982 році. Спеціальність за дипломом  - лісоінженерна справа, кваліфікація - інженер-технолог.
З 1982 р. – аспірант, молодший наук. співроб., старший наук співроб, асистент, старший викладач, з 1994 р. доцент кафедри лісових машин та гідравліки Національного лісотехнічного університету України. Кандидат технічних наук (1987), член Лісівничої Академії Наук України (від 2001), член НТШ (від 1995), голова оргкомітету міжнародної наукової IUFRO конференції „Лісова інженерія-2004”, з 2005 член міжнародної редакційної колегії журналу “Forest Engineering” ({Хорватія). За досягнення в науковій, педагогічній і громадській роботі відзначений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004) і грамотою Львівської обласної ради (1999).

Навчально-методична та науково-дослідна робота
Здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямами підготовки 6.090104 „Лісозаготівля”, спеціальність - 7.092001 „Лісоінженерна справа” та 6.0902 „Інженерна механіка”, спеціальність - 7.009219 „Обладнання лісового комплексу”. Головні навчальні дисципліни: „Основи екологізації лісозаготівлі та транспорту лісу”, „Гідравліка гідро- та пневмоприводи”, „Гідравлічні передачі обладнання лісового комплексу”; „Теоретичні основи організація і технологія ремонту машин та обладнання лісового комплексу”.
Головні напрями наукової діяльності: екологічна безпека лісотранспорту, планування транспортного освоєння гірських лісових масивів, застосування  GIS і GPS технологій для вирішення проблем лісотранспорту, автоматизоване проектування лісових доріг. Результати роботи викладено у: підготовленій до захисту докторській дисертації «Природоохоронні засади транспортного освоєння лісових масивів Українських Карпат»,  звітах 5 держбюджетних і 11 госпдоговірних науково-дослідних робіт, понад 50 доповідях на наукових конференціях, 2 навчальних посібниках, один із грифом МОН України, 5 конспектах лекцій, понад 100 статтях у наукових і популярних виданнях.
 
Участь у конференціях, стажування, гранти
1997 р. Стажування у Технічному університеті у Зволені (Словаччина) - 1 тиждень.
1998 р. Стажування на лісовому підприємстві “Lesostav Presow” (Словаччина) на запрошення “Lesostav Presow” - 1 місяць.
2000 р.     Навчальний і дослідницький візит до Словенії (Університет у Любляні, лісове підприємство «ORGE»  ) на запрошення Університету у Любляні - 2 тижні.
2001 р.     - Навчальний візит до Чеської Республіки (Чеський аграрний університет у Празі,  Аграрний і лісогосподарський університет ім. Менделя у Брно, лісове підприємство  “LDP Vltava”) на запрошення “LDP Vltava”- 2 тижні;
- Навчальний візит до Польщі (Варшавський аграрний університет, Сільськогосподарська академія у Кракові, компанія “Timberjack – Polska”) на запрошення компанії “Timberjack – Polska” – 2 тижні.
2002 р.    Навчальний візит до Університету Токіо (Японія) і участь у конференції IUFRO "New roles of plantation forestry requiring appropriate tending and harvesting operations" (29 вересня - 5 жовтня. 2002), грант Японської лісоінженерної спільноти - 2 тижні.
2003 р.     - Участь у міжнародній конференції «Second Forest Engineering Conference» (12-15 травня 2003, Växjö, Sweden), грант Королівської академії лісового і сільського господарства Швеції – 1 тиждень;
- Навчальний і дослідницький візит до Університету у Любляні (Словенія) на запрошення Університету у Любляні - 2 тижні..
2003-2004 рр. Виконання спільного дослідницького проекту «Планування екотуризму в Карпатах», Університет у  Кіото (Японія), Університет у Любляні (Словенія), НЛТУ України (Україна).
2004 р. – Відвідання виставки лісової техніки KWF-Tagung (червень 2004, Gross-Umstadt, Germany) на запрошення KWF;
- Голова міжнародного оргкомітету комітету конференції IUFRO «Лісова інженерія - 2004 (5 – 10 жовтня 2004, Львів, Україна).
2005 р. Навчання у міжнародній літній школі "Sustainability in Forestry and Wood Industry"  Технічний університет Мюнхена (Німеччина), грант DAAD – 2 тижні.
2006 р. Участь у міжнародній конференції (Сільськогосподарська академія у Кракові, Польща).
2007 р. Участь у семінарі «Презентація лісових машин Ponsse» на запрошення компанії «PROML» (Польща).
2008 р. Участь у презентації лісових машин «VALMET KOMATSU FOREST».

Автореферати
Стыранивский О. А. Обоснование компоновочных параметров колесных трелевочно-транспортных систем с учетом их колебаний: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Минск, 1986.- 24 с.

Монографії
Стиранівський О. А. Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій. – 2008. – 255 с. (підготовлено до друку).

Навчальні посібники
1. Стиранівський О. А. Основи екологізації лісозаготівлі та транспорту лісу: Навчальний посібник.-Львів: РВВ НЛТУ України, 2008.-104 с.
2. Библюк Н. І., Кусий А. Г., Стиранівський О. А. Конструкція та розрахунок лісотранспортних засобів. Частина 4. Силові передачі. – Львів: НЛТУ України, 2006.- 112с.
Методична література (вибірково)
1. Стиранівський О. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок об’ємного приводу”. – Львів: УкрДЛТУ, 2003.- 34 с.
2. Стиранівський О. А., Герис М. І. Методичні вказівки «Проект цеху відновлення двигунів».– Львів: УкрДЛТУ, 2003.- 43 с.
3. Стиранівський О. А. Конспект лекцій розділу „Гідравліка”. – Львів: УкрДЛТУ, 2005.- 34 с.
4. Стиранівський О. А. Особливості будови і розрахунку гідравлічних передач. – Львів: НЛТУ України, 2006.- 28 с.
5. Стиранівський О. А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи „Цифрова технологічна карта розроблення лісосіки”. – Львів: НЛТУ України, 2007.- 10 с.
Статті: наукові – 114, у т. ч. у виданнях ВАК – 22; науково-популярні – 10;
вибірково за останнє десятиліття:
1. Библюк Н. І., Стиранівський О. А., Борис М. М., Мірецький І. Л. Моделювання вертикальних коливань лісотранспортних систем за блоковим методом // Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. -1998, вип.8.1. – С. 26-32.
2. Библюк Н. І., Стиранівський О. А., Aдамовський М. Г. Обґрунтування параметрів колісних лісотранспортних  засобів // Збірник праць НТШ. Том.ІІ, розділ  V “Екотехнології”.- Львів: 1998. – С. 621-638.
3. Библюк Н. І., Стиранівський О. А., Библюк М. А., Бойко М. М., Щупак А. Л. Методичні підходи до удосконалення технології гірської лісозаготівлі з урахуванням екологічних вимог // Наук. вісник Національного аграрного університету. К.: 2002, Вип. 54. - С. 128-137.
4. Styranivsky O. Operational Planning the Technologies of Wood Extraction under Mountainous Conditions of Ukraine // Proceedings of the International Seminar, Tokyo, Japan. Sept. 29 - Oct. 5. – 2002, P. 194-200.
5. Styranivsky O. Usage of computer simulation for planning of wood transport under mountainous conditions of Ukraine// Proceedings of the 2nd Forest Engineering Conference, 12-15 May 2003, Vaxjo, Sweden, P. 21-24.
6. Стиранівський О. А. Оперативне планування екологоприйнятного використання лісотранспортних засобів у гірських умовах Карпат // Наук. вісник Національного аграрного університету. К.: 2004, Вип. 71. - С. 294-298.
7. Yoshimura T., Styranivsky O., Potocnik I., Bybljuk N., Styranivsky Yu. Mountain tourism planning with the participation of local people in the Ukrainian Carpathians // Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. 2004, Вип. 14.3. - C. 266 – 272.
8. Стиранівський О. А. Моделювання транспортного освоєння гірського лісового масиву з врахуванням потенційних екологічних ризиків // Праці ЛАНУ. Львів: 2004, Вип. 3.  – С. 133-138.
9. Стиранівський О. А. Планування маршруту лісової дороги на цифровій моделі місцевості // Праці НТШ. Краєзнавство, том 1, Косів, 2005. – с. 215-223.
10. Yoshimura T., Styranivsky O., Potocnik I., Bybljuk N., Styranivsky Yu. A field study on profiles and suggestions of tourists for sustainable mountain tourism in the Ukrainian Carpathians // Forest in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress 8-13 August 2005, Brisbane, Australia. –  Р. 271.
11. Yoshimura T., Styranivsky O., Potocnik I., Bybljuk N., Styranivsky Yu. Present conditions and issues of mountain tourism in the Ukrainian Carpathians // Proceedings Joint Seminar on IT Application to Natural Resources and the Environment in Southeast Asia. 24-25 January 2006, University Putra Malaysia, Bintulu, Sarawak.- еlectronic version.
12. Стиранівський О. А., Стиранівський Ю. О. Показники екологічної сприйнятливості роботи лісових машин // Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: НЛТУ України. 2007, Вип. 17.4. - C. 83 – 90.
13. Библюк Н. І., Стиранівський О. А., Бойко М. М., Щупак А. Л. Шкідливий вплив лісогосподарської діяльності на довкілля та шляхи його мінімізації // Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: НЛТУ України. -2008, вип.18.3. – С. 13-22.
14. Стыранивский О. А. Харвестерная технология лесозаготовки: социально-экономические аспекты // Оборудование и инструмент для профессионалов, № 1 (96), 2008. – с. 71-73.

Рівень володіння мовами
Українська (рідна мова), російська – вільно, англійська – середній рівень (розмовляю, пишу), польська – розмовляю, словацька і чеська – розумію.

Е-mail: styranivsky@ukr.net