Вартість навчання, ліцензовані обсяги та обсяги державного замовлення за напрямами підготовки

       В приєднаному файлі подано вартість навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб, ліцензовані обсяги та обсяги державного замовлення за напрямами підготовки  для здобуття вищої освіти освітньо кваліфікаційного рівня "бакалавр" студентам які навчатимуться з 2010 року.